637 25 05 08 · 656 58 76 57 · 617 89 71 75
abamlactancia@gmail.com

20 ANYS I
MOLTS DIES

L’ABAM va sorgir l’any 1998 a partir d’un curs organitzat per la Universitat de les Illes Balears dirigit a totes les persones sensibilitzades amb la lactància. En aquest curs, es van reunir mares i professionals de diferents àmbits. A les nostres illes no existia en aquell moment cap associació de suport a la lactància i era imprescindible crear-ne una. Al novembre del mateix any l’associació ja estava inscrita al registre de la comunitat.

A partir d’aquí, durant un temps, el nostre treball va ser purament burocràtic: presentar l’associació a les institucions locals i autonòmiques per a sol·licitar suport econòmic.

Més tard, vàrem elaborar material sobre divulgació de l’existència de l’ABAM, dels seus objectius i les seves activitats, i ho distribuírem pels hospitals i centres de salut de Mallorca. Per anar sufragant despeses, els membres de l’associació vàrem iniciar un seguit d’activitats de venda de material promocional (samarretes, gorres, bosses…), de captació de sòcies i socis, sortejos i mercadets.

El febrer de 1999 , es va realitzar un curs a l’Hospital Son Dureta, impartit per l’ACPAM (Associació Catalana Pro-Lactància materna) gràcies a un projecte de col·laboració presentat per l’ABAM. Aquest curs va servir perquè les assistents estiguessin millor preparades en l’assessorament en lactància i així poder comptar amb elles com a col·laboradores.

Al mes d’abril de 1999, vàrem posar en marxa el nostre local social en un lloc cèntric de la ciutat de Palma, un local propi, lloguer del qual es pagava gràcies a les subvencions institucionals. En ell es van iniciar trobades setmanals amb mares, es van posar en marxa les xerrades-col·loqui periòdiques i es va instal·lar un telèfon mòbil de consulta, atès per persones formades en temes de lactància i col·laboradores de l’ABAM.

Per donar-nos a conèixer a la societat balear havíem de contactar amb els mitjans de comunicació locals i va ser per a això, que es va organitzar la «Tercera Sortida de Mares». Una concentració de mares lactants a la Plaça Major de Palma, amb la qual es pretenia promocionar la lactància i conscienciar la societat normalitzant el fet d’alletar i també per reclamar espais adequats per alletar en administracions públiques i comerços. Es tractava de la tercera sortida perquè aquesta mateixa iniciativa o una activitat semblant, ja havia estat organitzada per un grup de professionals sensibilitzades amb la lactància durant els anys anteriors.

El febrer de 2000, va finalitzar la subvenció del nostre local i ens va obligar a fer una bona reflexió de cap on anàvem. L’Associació no comptava amb cap subvenció per part dels ajuntaments ni conselleries i els ingressos únicament s’obtenien de les aportacions de les mares i famílies que venien a l’ABAM. Aquells diners s’havien de fer servir per editar el material divulgatiu, per la formació de les mares assessores i pel telèfon de consulta. Arribat a aquest punt decidirem cercar qualque lloc on poguéssim estar i que no ens suposàs cap despesa econòmica.

Va ser quan iniciàrem els tràmits burocràtics per aconseguir un nou lloc de reunió en el Casal Ernest Lluch, edifici que està situat en un lloc cèntric de Palma i que està dedicat a nombroses entitats associatives de caràcter sanitari. A finals de 2000, la Conselleria de Sanitat de la CAIB ens va cedir un local allà, gràcies al qual vàrem poder seguir fent les trobades quinzenals on les dones podien acudir per rebre suport emocional; adquirir experiència acompanyades per altres mares; resoldre dubtes o dificultats amb els coneixements que les col·laboradores podien aportar, etc.

Actualment, més de 20 anys després, hi seguim fent les trobades de mares a Palma. Moltes d’elles ens coneixen pel boca a boca per la feina feta durant anys. També les xarxes socials, els documents de difusió publicats i els calendaris editats per l’associació han contribuït que les famílies ens coneguin. Pediatres, ginecòlegs, comares, infermeres, metges de família…, són també agents derivadors, ja que informen que des de l’ABAM se’ls podrà donar el suport que els fa falta i que els professionals no els poden aportar per falta de temps o fins i tot per falta de coneixements.

També moltes de nosaltres primer vàrem ser mares que acudirem a aquelles trobades i ara ens hem sumat i formam part del grup de dones que continuen disponibles per oferir el suport necessari.

El suport emocional i el coneixement que oferim com a associació és un complement als professionals sanitaris i fa que augmentin les taxes de lactància.

El benestar de les mares, els infants i les seves famílies és un dels objectius primordials a aconseguir i si aquest objectiu s’aconsegueix, la societat en general es veurà afavorida, perquè tendrem una nova generació d’infants que hauran crescut en salut i es desenvoluparan sans i forts.

Després de tots aquests anys de treball i esforç...

  • Hem pogut crear altres grups “ABAM” per tota l’illa de Mallorca, a més d’altres a Menorca i Eivissa.
  • Comptam amb uns 15 telèfons als quals les mares poden cridar per demanar suport o consultar els dubtes que puguin tenir.
  • Hem editat calendaris des de fa més de 15 anys per regalar als centres sanitaris, hospitals i professionals sanitaris de totes les illes però malauradament fa dos anys vàrem deixar de fer-los per falta de recursos econòmics i personals.
  • Hem estat protagonistes de diversos programes televisius i radiofònics sobre lactància, així com d’articles en premsa especialitzada i de divulgació.
  • Hem organitzat la Setmana Mundial de la Lactància Materna a totes les illes.
  • Hem programat cursos per a les mares col·laboradores de l’ABAM als que també hi han assistit professionals de la sanitat que volien formar-se en temes de lactància.
  • Vàrem organitzar el VI congrés de la Federació Espanyola de Grups de Suport a la Lactància, Fedalma.
  • I, el que és més important, hem donat suport a innombrables famílies que han acudit a nosaltres, tot gràcies a les col·laboradores que durant tots aquests anys i de forma altruista han estat formant part de l’ABAM i que han dedicat i dediquen el seu temps a l’associació.

I el millor de tot, és que encara som aquí, al vostre costat.