Coronavirus

Suspensió temporal de les activitats de tots el grups d’ABAM

Arran de la situació sanitària que estam vivint, i seguint les recomanacions de les institucions competents, queden temporalment suspeses les activitats de tots els grups d’ABAM,  fins nou avís.
 Atès que les lactàncies continuen i no volem deixar de banda a les famílies que puguin necessitar el nostre suport, ens seguireu trobant als diferents telèfons de contacte, a les xarxes socials i a l’email abamlactancia@gmail.com. 
Més informació sobre COVID-19 i lactància: