Archivo de la categoría: Sin categoría

Activitats de juliol 2019

ABAM MALLORCA

2 juliol
El paper de la parella a l’alletament. Alletar en família. Ja ha nascut. I ara? T’has de cuidar. Els germans, pressions familiars i d’altres. Importància del grup de mares. L’alimentació, el descans i l’oci.
Com dur a l’lnfant en un porta bebé? Quatre noclons bàslques.
16 juliol
Com dormir tota la nit i altres mentides. Què fer perque els i nfants dormin? Mites del son. Quatre veritats al voltant del son de l’infant. Podem permetre que dormi amb nosaltres? Els plors deis infants.
Lactància sense data de caducitat.
23 juliol
Jornada de platja a les 17.30h.

ABAM EIVISSA

2 juliol
Embaràs I part. L’espera i la trobada. Preparar-nos per la lactancia materna.
9 juliol
De 0 a 3mesos. Un bon inici de la lactancia. Claus per l’èxit de la lactancia materna.
16 juliol
De 3 a 6 mesos. Pit i alguna cosa més. Començaa a fer feina i donar pit. Extracció de llet materna. Itroducció d’altres aliments …
23 juliol
De 6 mesos endavant. Dormir tota la  it i al tres mentides. Lactancia sense data de caducitat. Fins quan? Com desmamar?
30 juliol
Temes lliures a proposar

ABAM MALLORCA LLEVANT

Carrer Metge Obrador, 9 de Cas Concos – Felanitx
Horari: 1er i 3er dijous de cada mes a les 17.00 h

ABAM MENORCA

11 de juliol
Bereneta Palmerar Cala’n Blanes a les 17.00h

Ciutadella. Escoleta Roser Gener c/ Beat Castell Camps, 4
Horari: segon i quart dijous de cada mes a les 17.30h

ABAM FORMENTERA

Sant Francesc Xavier. Escola de música (Aula de dansa)
Horari: consultar sesions a facebook

Activitats de juny 2019

ABAM MALLORCA

4 de juny
lntroduccló d’altres allments: quan, quant i qèe. Senyals que ens indiquen que l’infant està preparat per menjar aliments sòlids. Comencem a poc a poc. Normes importants que hem de seguir. Per quin aliment començam? Què hem de saber sobre els diferents aliments. lntroduir purés no és desmamar. Errors freqüents. Baby led weaning.
18 de juny
lntroducció al massatge infantil (dur tovallola).
Com volem que sigui el nostre part? Qulnes opclons podem tenlr?

ABAM EIVISSA

4 de juny
Embaràs I part: l’espera i la trobada. Preparar-nos per la lactancia materna.
11 de juny
De 0 a 3mesos. Un bon inici de la lactancia. Claus per l’èxit de la lactancia materna.
18 de juny
De 3 a 6 mesos. Pit i alguna cosa més. Començaa a fer feina i donar pit. Extracció de llet materna. Itroducció d’altres aliments …
25 de juny
De 6 mesos endavant. Dormir tota la  it i al tres mentides. Lactancia sense data de caducitat. Fins quan? Com desmamar?

ABAM MALLORCA LLEVANT

Carrer Metge Obrador, 9 de Cas Concos – Felanitx
Horari: 1er i 3er dijous de cada mes a les 17.00 h

ABAM MENORCA

Ciutadella. Escoleta Roser Gener c/ Beat Castell Camps, 4
Horari: segon i quart dijous de cada mes a les 17.30h

ABAM FORMENTERA

Sant Francesc Xavier. Escola de música (Aula de dansa)
Horari: consultar sesions a facebook

Activitats maig de 2019

ABAM MALLORCA

11 de maig
Comença a fer felna I dóna el plt.  Coneix els teus drets laborals.  El treball és compatible amb l’alletament. Drets laboraIs. Com organitzar-se.
L’extracci6 i conservació de la llet materna. Sessió practica de l’ús dels extractors de llet. L’.extracció manual. Extracció, conservació, descongelació í transport de la llet materna. El banc de llet.
21 de maig
Rompem mites. Causes del fracàs d’experiencies d’alletament, mites i tabús. Descobreix els 7 errors. Com gaudir de l’alletament.

ABAM EIVISSA

7 de maig
Embaràs I part: l’espera i la trobada. Preparar-nos per la lactancia materna.
14 de maig
De 0 a 3mesos. Un bon inici de la lactancia. Claus per l’èxit de la lactancia materna.
21 de maig
De 3 a 6 mesos. Pit i alguna cosa més. Començaa a fer feina i donar pit. Extracció de llet materna. Itroducció d’altres aliments …
28 de maig
De 6 mesos endavant. Dormir tota la  it i al tres mentides. Lactancia sense data de caducitat. Fins quan? Com desmamar?

ABAM MALLORCA LLEVANT

Carrer Metge Obrador, 9 de Cas Concos – Felanitx
Horari: 1er i 3er dijous de cada mes a les 17.00 h

ABAM MENORCA

Ciutadella. Escoleta Roser Gener c/ Beat Castell Camps, 4
Horari: segon i quart dijous de cada mes a les 17.30h

ABAM FORMENTERA

Sant Francesc Xavier. Escola de música (Aula de dansa)
Horari: consultar sesions a facebook

Activitats abril de 2019


ABAM MALLORCA

9 d’abril
lntroducció al massatge lnfantil (dur tovallola).
Com volem que sigui el nostre part? Quines opcions podem tenir?.
13 d’abril
Assemblea ordinària dels socis a les 10:30h a la seu central.
16 d’abril
Com dormir tota la nit i altres mentides. Què fer perque els infants dormin? Mites del son. Quatre veritats al voltant del son de l’infant. Podem permetre que dormí amb nosaltres? Els plors dels infants.
Lactància sense data de caducitat.
30 d’abril
Heu decidit donar el pit? Enhorabona! Mamar no només és menjar. Perquè alletar els nostres infants? Declaracions internacionals.
La llet materna, la millor. Perquè la llet de la mare és la millor? Tipus de llet que produeix el pit. La llet de la mare és canviant, és viva. Composíció de la llet. Avantatges.

ABAM EIVISSA

2 d’abril
Embarts i part: l’espera i la trobada. Preparar-nos per la lactància materna.
9 d’abril
De 0 a 3mesos. Un bon inici de la lactància. Claus per l’éxit de la lactància materna.
16 d’arbil
De 3 a 6 mesos. Pit i alguna cosa més. Comença a fer feina i donar pit. Extracció de llet materna. Introducció d’altres aliments …
23 d’abril
De 6 mesos endavant. Dormir tota la nit i al tres mentides. Lactància sense data de caducital Fins quan? Com desmamar?
30 d’abril
La sexualitat durant la lactància

ABAM MALLORCA LLEVANT

Carrer Metge Obrador, 9 de Cas Concos – Felanitx
Horari: 1er i 3er dijous de cada mes a les 17.00 h

ABAM MENORCA

Ciutadella. Escoleta Roser Gener c/ Beat Castell Camps, 4
Horari: segon i quart dijous de cada mes a les 17.30h

ABAM FORMENTERA

Sant Francesc Xavier. Escola de música (Aula de dansa)
Horari: consultar sessions a facebook

 

 

Activitats març de 2019


ABAM MALLORCA

12 de març
Comença fer felna I dóna el plt. Coneix els teus drets laborals. El treball és compatible amb l’alletament. Drets labora Is. Com organitzar-se.
L’ extracció i conservació de la llet materna. Sessió practica de l’ús deis extractors de llet. L’extracció manual. Extracció, conservació, descongelació i transport de la llet materna. El banc de llet.
26 de març
Introduccl6 d’altres aliments: quan, quant i què. Senyals que ens indiquen que l’infant esta preparat per menjar aliments sòlids. Comencem a poc a poc. Normes importants que hem de seguir. Per quin aliment començam? Què hem de saber sobre els d iferents aliments. Introduir els purés no és desmamar. Errors freqüents. Baby led weaning.

ABAM EIVISSA

5 de març
Embarts I part: l’espera i la trobada. Preparar-nos per la lactancia materna.
12 de març
De O a 3mesos. Un bon inici de la lactancia. Claus per l’éxit de la lactancia materna.
19 de març
De 3 a 6 mesos. Pit i alguna cosa més. Comen􀁻a a fer feina i donar pit. Extracció de llet materna. 1 ntroducció d’altres aliments …
26 de març
De 6 mesos endavant. Dormir tata la n it i al tres mentides. Lactancia sense data de caducital Fins quan? Com desmamar?

ABAM MALLORCA LLEVANT

Carrer Metge Obrador, 9 de Cas Concos – Felanitx
Horari: 1er i 3er dijous de cada mes a les 17.00 h

ABAM MENORCA

Ciutadella. Escoleta Roser Gener c/ Beat Castell Camps, 4
Horari: segon i quart dijous de cada mes a les 17.30h

ABAM FORMENTERA

Sant Francesc Xavier. Escola de música (Aula de dansa)
Horari: consultar sesions a facebook

 

 

Activitats febrer de 2019

 

ABAM MALLORCA

12 de febrer
El paper de la parella a l’alletament. Alletar en familia. Ja ha nascut. I ara? T’has de cuidar. Els germans. pressions familiars i d’altres. Importancia del grup de mares. l’alimentació, el descans i l’oci.

Com dura l’lnfant en un porta bebel? Quatre noclons b.lislques.
26 de febrer
Manteniment del sol pelvià.

Lactancia amb múltiples. Com organitzar-se quan són dos, tres o més infants que alleten!

ABAM EIVISSA

5 de febrer
Embarts I part: l’espera i la trobada. Preparar-nos per la lactancia materna.
12 de febrer
De O a 3mesos. Un bon inici de la lactancia. Claus per l’éxit de la lactancia materna.
19 de febrer
De 3 a 6 mesos. Pit i alguna cosa més. Comen􀁻a a fer feina i donar pit. Extracció de llet materna. 1 ntroducció d’altres aliments …
26 de febrer
De 6 mesos endavant. Dormir tata la n it i al tres mentides. Lactancia sense data de caducital Fins quan? Com desmamar?

ABAM MALLORCA LLEVANT

Carrer Metge Obrador, 9 de Cas Concos – Felanitx
Horari: 1er i 3er dijous de cada mes a les 17.00 h

ABAM MENORCA

Ciutadella. Escoleta Roser Gener c/ Beat Castell Camps, 4
Horari: segon i quart dijous de cada mes a les 17.30h

ABAM FORMENTERA

Sant Francesc Xavier. Escola de música (Aula de dansa)
Horari: consultar sesions a facebook

 

 

Activitats gener de 2019

 

ABAM MALLORCA

8 gener
Heu decldlt donar el plt? Enhorabona! Mamar no només és menjar. Perqué alletar els nostres infants? Declaracions internacionals.
La llet materna, la millor. Perqué la llet de la mare és la millor? Tipus de llet que produeix el pit. La llet de la mare és canviant, és viva. Composició de la l let. Avantatges.
22 gener
La bona pràctica: com es dona pit a un infant? Com és la glàndula mamaria? Com es produeix la llet? Quina cura necessiten els nostres pits? Com col.locar l’infant al pit. Vèncer les dificultats. Com tenir un bon inici en la lactancia materna. Pit a demanda. Dificultats durant l’alletament
29 gener
 Rompem mites. Causes de fracas d’experiéncies d’alletament, mites i tabús. Descobreixels 7 errors. Com gaudir de l’alletament.

ABAM EIVISSA

8 gener
Embarts I part: l’espera i la trobada. Preparar-nos per la lactancia materna.
15 gener
De O a 3mesos. Un bon inici de la lactancia. Claus per l’éxit de la lactancia materna.
22 gener
De 3 a 6 mesos. Pit i alguna cosa més. Comen􀁻a a fer feina i donar pit. Extracció de llet materna. 1 ntroducció d’altres aliments …
29 gener
De 6 mesos endavant. Dormir tata la n it i al tres mentides. Lactancia sense data de caducital Fins quan? Com desmamar?

ABAM MALLORCA LLEVANT

Carrer Metge Obrador, 9 de Cas Concos – Felanitx
Horari: 1er i 3er dijous de cada mes a les 17.00 h

ABAM MENORCA

Ciutadella. Escoleta Roser Gener c/ Beat Castell Camps, 4
Horari: segon i quart dijous de cada mes a les 17.30h

ABAM FORMENTERA

Sant Francesc Xavier. Escola de música (Aula de dansa)
Horari: consultar sesions a facebook