Mallorca Llevant

Les sessions s’impartiran al Carrer Metge Obrador, 9 de Cas Concos – Felanitx

Horari: 1er i 3er dijous de cada mes a les 17.00 h

Contactes:
Cati: 677 111 560

 Grup de Lactància Mametes i més