Mallorca Llevant

Les sessions s’impartiran al Carrer Santa Bassilisa s/n (Antic Centre de Dia), 07630 Campos
Horari: 1er i 3er divendres de cada mes a les 17.30 h (excepte de maig a octubre a les 18.00h)
Contactes:
Cati: 677 111 560