Activitats març de 2019


ABAM MALLORCA

12 de març
Comença fer felna I dóna el plt. Coneix els teus drets laborals. El treball és compatible amb l’alletament. Drets labora Is. Com organitzar-se.
L’ extracció i conservació de la llet materna. Sessió practica de l’ús deis extractors de llet. L’extracció manual. Extracció, conservació, descongelació i transport de la llet materna. El banc de llet.
26 de març
Introduccl6 d’altres aliments: quan, quant i què. Senyals que ens indiquen que l’infant esta preparat per menjar aliments sòlids. Comencem a poc a poc. Normes importants que hem de seguir. Per quin aliment començam? Què hem de saber sobre els d iferents aliments. Introduir els purés no és desmamar. Errors freqüents. Baby led weaning.

ABAM EIVISSA

5 de març
Embarts I part: l’espera i la trobada. Preparar-nos per la lactancia materna.
12 de març
De O a 3mesos. Un bon inici de la lactancia. Claus per l’éxit de la lactancia materna.
19 de març
De 3 a 6 mesos. Pit i alguna cosa més. Comen􀁻a a fer feina i donar pit. Extracció de llet materna. 1 ntroducció d’altres aliments …
26 de març
De 6 mesos endavant. Dormir tata la n it i al tres mentides. Lactancia sense data de caducital Fins quan? Com desmamar?

ABAM MALLORCA LLEVANT

Carrer Metge Obrador, 9 de Cas Concos – Felanitx
Horari: 1er i 3er dijous de cada mes a les 17.00 h

ABAM MENORCA

Ciutadella. Escoleta Roser Gener c/ Beat Castell Camps, 4
Horari: segon i quart dijous de cada mes a les 17.30h

ABAM FORMENTERA

Sant Francesc Xavier. Escola de música (Aula de dansa)
Horari: consultar sesions a facebook

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *